Säännöt

Lievestuoreen Kisan kaikkia joukkueita koskevat yleiset ohjeet ja säännöt kaudella 2017:

Vanhemmille

 1. Huolehditaan että lasten varusteet ovat mukana ja kunnossa kaikissa joukkueen tapahtumissa
 2. Varataan riittävästi aikaa pelitapahtumiin siirtymisiin ja muistetaan turvallisuus liikenteessä
 3. Hoidetaan ajoissa pelaajien ilmoittautumiset/esteet pelitapahtumiin osallistumisista Nimenhuudon kautta
 4. Kunnioitetaan kaikkia pelitapahtumiin osallistuvia vastuuhenkilöitä (valmentajia, erotuomareita, jne.) ja näytetään hyvää esimerkkiä
 5. Ei huudella asiattomia/kiroilla
 6. Ei puututa pelitapahtumien kulkuun tai tuomioihin pelin aikana. Keskustellaan mahdollisista epäkohdista ja käydään keskustelut yhdessä valmentajien kanssa pelitapahtuman jälkeen
 7. Päihdeaineiden käyttö ja tupakanpoltto on kielletty yhteisissä tapahtumissa
 8. Kannustetaan kaikkia pelaajia tasapuolisesti ja annetaan positiivisessa hengessä palautetta suoritteista
 9. Annetaan valmentajille ja pelaajille työrauha peleissä. Kannustetaan omaa joukkuetta eri laidalta missä oma vaihtopenkki on.
 10. Osallistutaan yhteisiin talkoisiin ja muihin tapahtumiin

Pelaajille

 1. Kuuntelen ja noudatan valmentajan ohjeita
 2. Olen reilu pelikavereita kohtaan: kannustan, en pilkkaa tai kiusaa kaveria
 3. Pelitapahtumissa syön herkut vasta pelien jälkeen. Pelissä ja harkoissa juomana on vesi
 4. Huolehdin varusteistani harkoissa ja peleissä, sidon hiukseni enkä käytä koruja

Lievestuoreen Kisa on Suomen Palloliiton jäsenseura ja noudattaa toiminnassaan Kaikki Pelaa - sääntöjä.

KAIKKI PELAA- SÄÄNNÖT 2017

Kaikki Pelaa -säännöt on jaoteltu Kaikki Pelaa -ohjelman mukaisesti Leikki- (alle 12-vuotiaat), Kaveri- (12–15-vuotiaat) ja Tulevaisuusmaailmaan (16–20-vuotiaat). Säännöissä on keskeiset ikävaiheeseen liittyvät yleisohjeet, ohjeet peluuttamisesta, ohjeet joukkueen sisäisten pelisääntöjen ”Operaatio Pelisäännöt” tekemisestä, yli-ikäisyys- ja kaksoisedustussäännöt, ohjeet eri ikävaiheiden erityissäännöistä (esim. lisäpe

laajan käytöstä) sekä kunkin ikäluokan pelimuodot, kenttä- ja maalikoot, pallon koko, peliaika ja suositeltava pelaajamäärä / ottelu. Säännöissä on myös turnauskriteerit. Sääntöjen kehitystyötä tehdään yhdessä seurojen kanssa ja ne vahvistetaan vuosittain liittohallituksen kokouksessa.