DiLLi - Digitaalinen liikuntasovellus Liepeellä

Lievestuoreen Kisa ry:n Juniorijaoston ja Jyväskylän Yliopiston IT-tiedekunnan DiLLi-digiliikkumisprojektissa selvitetään, millä tavalla digitaalinen mobiilisovellus vaikuttaa yläkouluikäisten nuorten liikunnalliseen aktiivisuuteen ja motivaatioon liikkua vapaa-ajalla. Samalla on tarkoitus selvittää nuorten mielipiteitä liikuntasovelluksiin ja niiden ominaisuuksiin liittyen. Projektissa ovat mukana myös yläkoulun liikunnanopettajat Joonas ja Essi sekä nuokkari-ohjaaja Minna Välijärvi.
 
Projekti käynnistyy syyskuun aikana. Valittua liikuntasovellusta käytetään noin 6 viikon ajan, ja ennen sekä jälkeen testijakson osallistujat täyttävät kyselylomakkeen sekä osallistuvat mahdollisesti yksilö- tai ryhmähaastatteluihin. Puolen vuoden kuluttua selvitetään vielä miten liikuntamotivaatio ja -aktiivisuus on muuttunut ja miten liikuntateknologia on ollut osa nuorten liikkumista.

Projektiin osallistuvat nuoret palkitaan; JYP Jyväskylä on mukana palkitsemassa DiLLi-projektiin osallistuvia nuoria otteluelämyksellä digiliikkumisprojektin päätyttyä!

Toivomme, että mahdollisimman moni nuori osallistuu projektiin, jotta saamme ison testiryhmän tutkimusta varten. Yläkoululaisille on jaettu 11.9. kotiin vietäväksi tutkimuslupalomake. Tutkimukseen voi osallistua palauttamalla huoltajan allekirjoituksella varustetun lupalomakkeen kouluun. Lomakkeita voi kysyä liikunnanopettajilta.

Lisätietoja projektista:

Sanni Marttinen / Lievestuoreen Kisa ry: sannimarttinen@gmail.com p.050 535 4143
Eeva Kettunen / Jyväskylän Yliopisto: eeva.k.kettunen@jyu.fi
Joonas Hokkanen / Laurinkylän koulu


Projektin rahoittaa Seuratuki (Opetus- ja Kulttuuriministeriö)
JYP Jyväskylä on mukana palkitsemassa DiLLi-projektiin osallistuvia nuoria otteluelämyksellä digiliikkumisprojektin päätyttyä!