DiLLa - Digitaalinen liikuntasovellus Laukaassa

Tausta

Ryhmä Lievestuoreen ja Laukaan yläkoululaisia osallistui lokakuusta 2017 alkaen DiLLa-projektiin, jonka aikana pyrittiin selvittämään, millä tavalla digitaalinen mobiilisovellus (SportsTracker) vaikuttaa yläkouluikäisten nuorten liikunnalliseen aktiivisuuteen ja motivaatioon liikkua vapaa-ajalla. Samalla oli tarkoitus selvittää nuorten mielipiteitä liikuntasovelluksiin ja niiden ominaisuuksiin liittyen. Jyväskylän Yliopiston tutkija Eeva Kettunen oli kouluilla haastattelemassa oppilaita ja lisäksi oppilaat täyttivät kyselylomakkeet tutkimuksen alussa ja lopussa. 

Tutkimus päättyi tammikuussa 2018, jolloin JYP Jyväskylä palkitsi tutkimukseen osallistuneet otteluelämyksellä. Projektissa olivat mukana myös Lievestuoreen yläkoulun liikunnanopettajat Joonas ja Essi sekä Sydän-Laukaan koululta Iiro Junnila ja Lievestuoreen nuokkari-ohjaaja Minna Välijärvi.

Tuloksia

Ensimmäinen julkaisu tutkimuksesta on tehty kesäkuun lopulla 2018. Tässä poimintoja siitä:

Vastaajista 88% oli käyttänyt urheiluteknologiaa aiemmin, mutta useammalla käyttö oli jäänyt vähäiseksi tai kertaluonteiseen kokeiluun.

Kuinka motivoivaksi vastaajat kokivat sovelluksen käytön:

 • 38% vastaajista: ei kokenut sovelluksen käyttöä motivoivaksi
 • 53% vastaajista: koki sovelluksen käytön motivoivaksi
Motivoivia tekijöitä olivat
 • sovelluksen mahdollistama tavoitteenasettelu
 • pelillisyys ja
 • omien suoritusten näkeminen harjoituspäiväkirjasta
Sovelluksen käytön negatiiviset puolet
 • Keskittyminen liian paljon tietoihin ja tuloksiin suorituksen sijaan
 • Mahdollistaa sosiaalisen vertailun
Voisiko urheiluteknologia toimia personal trainerina / valmentajana?
 • 41% vastaajista: kyllä
 • 35% vastaajista: ei 
 • 24% ei osaa sanoa
Ihanteellinen digitaalinen valmentaja vastaajien mielestä
 • Matkapuhelinsovellus (aina mukana)
 • Kello, aktiviteetin seuranta (helppo käyttää harjoittelun aikana)
 • Reaaliaikainen äänipalaute (kuulokkeet)
 • Robotti
Miten nuoret haluaisivat kommunikoida ja saada palautetta digitaaliselta valmentajalta?
 • Tekstinä
 • Numeroina emojeina, äänenä
 • Kuvina ja videoina
Nuoret kokevat urheilu- ja hyvinvointitekniikan sekä digitaalisen valmentautumisen mielenkiintoisiksi. He ovat myös kiinnostuneita saamaan tietoa ja ohjeita terveellisten elämäntapojen noudattamiseksi. Monet osallistujat olivat sitä mieltä, että digitaalinen valmentaja voisi toimia muistutustyökaluna ilmoittaessaan heille milloin tulisi liikkua. Nuoret kokivat tärkeäksi myös sen, että oma "digitaalinen henkilökohtainen valmentaja" antaisi vinkkejä myös ruokailuun liittyen: mitä pitäisi syödä, milloin pitäii syödä ja mikä olisi terveellistä ja tarpeellista esim. kasvaville nuorille. Nuorilta tuli myös oivaltavia kommentteja sovelluksen käyttömahdollisuuksista; digitaalinen valmentaja muistuttaisi milloin kannattaa laittaa heijastin päälle kun menee ulos lenkille.

Tutkimustulokset osoittavat että nuoret ovat kiinnostuneita liikuntateknologiasta sekä digitaalisesta valmentajasta ja kokevat että teknologian yhdistäminen sopisi heidän liikunnallisen ja terveen elämäntavan ylläpitoon ja saavuttamiseen.

Tutkimuksen tuloksia saadaan lisää alkusyksyllä. 

Artikkeli, josta yllä mainitut tulokset on koottu: Can Sport and Wellness Technology be My Personal Trainer? - Teenagers and Digital Coaching  (Eeva Kettunen ja Tuomas Kari). 

Lisätietoja projektista

Sanni Marttinen / Lievestuoreen Kisa ry: sannimarttinen@gmail.com p.050 535 4143
Eeva Kettunen / Jyväskylän Yliopisto: eeva.k.kettunen@jyu.fi

Projektin rahoitti Seuratuki (Opetus- ja Kulttuuriministeriö)
JYP Jyväskylä oli mukana palkitsemassa DiLLa-projektiin osallistuvia nuoria otteluelämyksellä