Seurasivut toimihenkilöille

Seurasivut on tarkoitettu johtokunnalle sekä joukkueiden jojoille ja ryhmien vastuuhenkilöille.

Joukkueiden ja ryhmien toiminta

Jokaisessa joukkueessa on oltava vähintään yksi vastuuhenkilö, joka toimii vuorovastaavana, valmentajana tai joukkueenjohtajana. Juniorijoukkueissa on oltava vähintään kaksi nimettyä toimihenkilöä: valmentaja ja joukkueenjohtaja.

Jokaisen joukkueen on 

  • osallistuttava sali- ja kenttävuorojen hakuun,
  • laadittava toimintasuunnitelma,
  • laadittava toimintakertomus
  • ilmoitettava omaa joukkuetta koskevista muutoksista sihteerille (esim. uudet harrastajat harjoitusajat ja -paikat, yhteyshenkilöt)
  • tutustuttava seuran toimintakäsikirjaan ja noudatettava yhteisiä sääntöjä ja toimintatapoja

Joukkueille ja ryhmille yhteiset toimintakauden tehtävät on koottu sivulle Toimintakauden tehtävät

Olemme koonneet joukkueille tärkeitä linkkejä ja lomakkeita.

Johtokunnan tehtävät on koottu Johtokunnan vuosikalenteri -sivulle