Seuran vuosikokous ja pikkujoulut 17.11. klo 17.30 alkaen, tervetuloa!

16.10.2022

Lievestuoreen Kisa ry:n sääntömääräinen vuosikokous ja pikkujoulut.

Paikka: Työväentalo Toivola

Puurotarjoilu alkaa klo 17.30 ja vuosikokous* pidetään n. klo 18.00-18.30. 

Lapset saavat osallistua kokoukseen, mutta heille on myös järjestetty mahdollisuus piirrellä ja askarrella viereisessä tilassa. Jokainen aikuinen huolehtii omasta jälkikasvustaan niin, ettei kokouksen kulku häiriinny. 

Myös Joulupukki vierailee juhlassa! Halutessanne voitte tuoda pienen (n. 3e arvoisen) lahjan mukananne ja Joulupukki jakaa lahjat sitten illan päätteeksi kaikille lahjan tuoneille. 

Ilmoittautumalla varmistat itsellesi puuro- ja glögitarjoilun! Ilmoittaudu 14.11. mennessä.

*) Vuosikokouksen asiat:

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä
  ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan
  antama toiminnantarkastuskertomus
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja
  muille vastuuvelvollisille
 7. Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
 8. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
 9. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 11. Päätetään johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten sekä toiminnantarkastajan palkkioista
 12. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi
 13. Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
 14. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 15. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
 16. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 17. Päätetään kokous