Tervetuloa osallistumaan vuosikokoukseen 17.11. etäyhteydellä!

31.10.2020

Seuran sääntömääräinen vuosikokous järjestetään 17.11.20 klo 18.00 alkaen, tällä kertaa etäyhteydellä. Toivomme tämän houkuttelevan entistäkin laajemman osallistujajoukon vuosikokoukseen, vaikka kotisohvalta! 

Osallistumalla päätöksentekoon voit konkreettisesti vaikuttaa seuran toimintaan! Kokouksessa seuralle valitaan puheenjohtaja ja 5-8 johtokunnan jäsentä. 

Ilmoittaudu tällä lomakkeella vuosikokoukseen,  viimeistään lauantaina 14.11., saat liittymislinkin sähköpostiosoitteeseen viimeistään tuntia ennen tapahtuman alkua.

Vuosikokouksen esityslista:

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
 8. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
 9. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 
 11. Päätetään johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten sekä toiminnantarkastajan palkkioista
 12. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi
 13. Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
 14. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 15. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
 16. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 17. Päätetään kokous